HOT Nhất:
Tải Game Ninja School Offline Cho điện thoại
»  Tai Avatar Mới Nhất Hiện Nay

Tin Nhan Doc Dao, Sms Doc Dao

Tin nhắn độc đáo, Sms độc đáo cho điện thoại, các tin nhắn sms độc đáo nhất.
Luu y: Cac tin nhan ben duoi neu' gui cho dien thoai Nokia den trang 1110i,1202,1208,1280...Dam bao nguoi nhân se thay rât bât ngo khi nhân duoc cac tin nhan nay. ^^

Tin nhan doc dao 1 :

._
_.
-._
_.
-._
_. "
- -._
.
_. "
.- -._
."
_. "
.- -._ .
" ."
_. "
.- -._ -.
". ."
_. "
.- -._ -.
". ."
" _. "
.- -._ - -.
". !."
" _. "
.- -._.- -.
". u!."
" ._. " .
.- -._.- -.
". ou!."
" ._. " ._
.- -._.- -.
". you!."
" ._. " ._.
.- -._.- -.
". e.you!
" ._. " ._.
.- -._.- -.
". ve.you!
" ._. " ._. "
.- -._.- -.
". ove.you! ."
" ._. " ._. "
.- -._.- -. -.
". Love.you! ."
" ._. " ._. "
.- -._.- -. - -.
".I.love.you!."
" ._. " ._. "
.- -._.- -._.- -.
".I.love.You!."
" ._. " ._. "_!

Tin nhan doc dao 2 :
*-.
|--}--->
*-'
*- ,
|---}->
*- '
*-.
| } >>>----->
*-'
*-.
| } >>>----->
*-'
.-=-._
--> ".
'+._
.-=-._.-=-.
----> ". .'
'+._.+'
.-=-._.-=-.
>>>---- .'>
'+._.+'
.:! !:._.:! !:._.:! !:.
"::: I LOVE U :::"
"-!_!-""-!_!- "
/).../)/).../)
( -_-) ( -.- )
(..)(..) (..)(..)

Tin nhan doc dao 3 :
("._.) (._.\\
,/"""\, ,/"""\,
"|""|" "|''"|"
S2 ("-}(_ _\\ *
/""¤""\ S2
"|_| "||"'
("-}{-\\ *
* /""S2""\
|_| "||""' *

1nam sau. . . .
" * -._S2_.- * "
" ("._.)(._.*\\ "
" .,. "
2nam sau. . .
("._.)(._.*
(*._.)/""S2"" (._.")
/""* _ " "" /"
-@ΣpPÑ *
* fΣmi y
. .S2. . .S2. .

Tin nhan doc dao 4 :
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. ¤ / / Ve .*
" - .\ \,. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. ¤ / / Ve .*
" - . , . - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. ¤ / / Ve .*
" - . , . - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. L¤Ve .*
" - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\" ._. "
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-

Tin nhan doc dao 5 :
.*""+._.+""*. Thay
*. I .* j'
"+._.+" chua.
Co' .*""+._.+""*.
tin *. S2 .*
k? "+._.+"
' .*""+._.+""*.hay
*. U .*tin
"+._.+"nhe
'K lua' dau.
A'n tjep' nao=>


("._.)...S2...?(._.")

10%20%30%


40%

50%

60%70%80%

90%


99.99%


100%


chuan?bi nez!


3


2


1
m0?=>
"-._ :..: = :..: _.-"
I L0VE Y0U
_.-"("._.)><(._.")"-._
.*"Chuk Ngu Ngon"*.

Tin nhan doc dao 6 :
/)_/)
( -.-)
£(___*_) |-|-|-|-|-|
/)_/) ('\
(ö_ö) "H¡" (-_
£(___*_) |-|-|-|-|
/)_/) ('\_('\
( ._.) (-_- )
(___*_) (______)..
/)_/) (' _('
( ._.) (-_- )
(___*_) (______)..
/)_/) (' _('
( ._.) (-_- )
(___*_) (______)..
Maj oj
Anh.hun.phat.na'

Uh...
1.phat.thu@.na'

/)_/)(' _('
( Λ_Λ)(Λ_Λ )
(____*_)(______)..
chut.....!chut
chut...
hjx Ngaj wa'

.-=-._.-=-.
n ". 3/ o" ." I
" ._. "

Sms doc dao 7 :
Sms doc dao 8 :
Sms doc dao 9 :
Sms doc dao 10 :
Sms doc dao 11 :
Sms doc dao 12 :

Tải về các tin nhắn trên dưới dạng ứng dụng gửi sms kute cho điện thoại:

Tin nhắn từ 1-6:Tải về (19kb)
Tin nhắn từ 7-12:Tải về (18kb)

Xem thêm:
Tin nhan chuc mung giang sinh đẹp nhất 2014
Tin nhan chuc mung sinh nhat
Tin nhan sap nguon may
Tin nhan tinh yeu
Tin nhan chuc ngu ngon
Sms tinh yeu hay
Tin nhan xep hinh

Chuyên mục:

Tin nhan doc dao, sms doc daoXem mục này
Hôm nay: 1
Tất cả: 841
Powered by HackAvatar
Copyright © 2015 NEW HackAvatar.Vn