HOT Nhất:
Tải Game Ninja School Offline Cho điện thoại
»  Tai Avatar Mới Nhất Hiện Nay

TIN NHẮN 1
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\ , \. - "
.:!iii!:., ,.:!iii!:.
*. £ø / / Ve .*
" - .\,\. - "
.:!iii!:.,.:!iii!:.
*. £øVe .*
" - .,. - "
, ___! !__ ,*"*..*"*,
/\_______\"+ ._. +"
|_|_[]____|-|-|-|-|-|-.,+'+._.+'+,+'+._
', I l0ve he0 ,'
"+._.+""""""+._.+"
SMS Xep Hinh Kute
Tải về: SMS Xep Hinh Kute
Cú pháp tải: SMS 36890 gửi 8712
Cú pháp tặng: SMS 36890 [SĐT Nhận] gửi 8712
TIN NHẮN 2
("._.) (._.")
,/""", ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" , ,/"*" ,
" "" ",,,," "" "
("._.) (._.")
,/""" ,,/"*" ,
" "" " " "" "
("._.)(._.")
,/"""' /"*" ,
_ _" """ """ "_ _
." (" -(- ") ".
" . /"" * "" . "
_" -._. - "
SMS Xep Hinh Kute 2
Tải về: SMS Xep Hinh Kute 2
Cú pháp tải: SMS 36892 gửi 8712
Cú pháp tặng: SMS 36892 [SĐT Nhận] gửi 8712
TIN NHẮN 3
-.•:|||||:•.-.•:|||||:•.
---(#'.__.'#).I.(#'.__.'#)
-----("_")--<♥>--("_")
-------(LOVE-&-YOU)
------------("_")
TIN NHẮN 4
1!"
2!"
3!"
Chuan bi nao!..."
San sang chua!.."
Bat ngo ney!.."
loading. 0%"
loading.. 25%"
loading... 50%"
loading.... 75%"
loading. 90%"
loading.. 99%"
loading...99,5%"
loading.... 100%"
||||||||||||||||||||||"
||||||||||||||||||||||"
I __"
I L __"
I L0 __"
I L0V __"
I L0VE __"
I L0VE Y __"
I L0VE Y0 __"
.-**+_+**-**-."
_(I__L0VE_Y0U)"
___'*,._;;_,._;"
TIN NHẮN 5
.-+-._.-+-.
__". A ."
.-+-._.-+-. ._.-+-
. ". Yeu ." E ."
"+. _.+' +._.+"
____::__ .-+-._.-+-.
/\_______\ ". L&N ."
|_|___::_|'+.__.+'
I / forever
Love / only
You / love
1
2
3
_
/\
|_|
___
/\___
|_|___
____
/\___
|_|___:
____::
/\_____
|_|___::_
____::___
/\________\
|_|___:_:_|
NGOI NHA VA NHUNG DUA TRE!
TIN NHẮN 6.*""+._.+""*._.+""*.
_"._____I☆ U____."
__"+._.+""+._.+"
。.. __::_______ ★ 。
☆ /__________/ \ 。
。-| _ 画 _ 画 _ |_'| ☆ 。
♀ Ck iu vk ♂
(\ _ /) (\ _ /)
(^_^) (^_^)
(")_(")_(")_(")
Volum: max
▁▂▃▄▅▆▇█
Mai2 ben nhau em nhe!
------★☆★ ------
TIN NHẮN 7
|"""""|
''''||"''
|'"__"'|☆★
|"""|........ ☆ ..\""\../""/
|...|__.. ("☆") ..\..\/../
| _☆___| (____)..\__ / € ë
\"""\/""/
\ ..../;"☆": |""|_|"'"|
/_☆/ :____: | ___☆__|
★ I ☆ lOve ☆ You ★
TIN NHẮN 8
。ーゞ丷 。☆☺-☺ ☆ 。 ★。
\|/。★ 。 HAPPY 。 ★。
/|\。★ 。☆ |0V3 ☆。
ღ / / ☆ ☺ / ★/ ☺ 。 / • 。
•/。ღ /☺ / 。☆ ☆。 ★。\
|/。★ 。 HAPPY 。 ★。/
|\。★ 。☆ ゞ丷
☆☆。ーゞ丷
TIN NHẮN 9
|☺V3 .★。 ☆ ☆。★ *(`'·.¸
(`'·.¸*¤*¸.·'´)¸.·'´)* »~:¤.·º`·. I ♥
U .·´º·.¤:~« *(¸.·'´(¸.·'´*
¤*`'·.¸)`'·.¸)*
。HAPPY ☺ - ☺
★。 ☆ 。 ☆ !。★ 。☆ |0V
3 ☆。 ღ ☆ ☺ / ★ / 。 / • 。
•/。ღ /☺ / 。☆
TIN NHẮN 10
、、、☆、、、\\*\\
★、
CUTE\\*\\。
★、、、、、、、☆ \*★、
☆、\\☆\\\\、*\
MY
\☆、\☺+☺=♥ \\、、*
\\、、。*lov3\\\\*
\\★\\\。★ \*FOR、
★。、* \。★ 。、、☆\
\\、、*\*
Y0U。*。
\、、\\
TIN NHẮN 11
☆('''*.*''')☆
('''*.*'''). ,.('''*.*''')
'*., I love you."
☆ ('''*.*''')☆
'* ☆*'
★。☆ 。★。☆
____for________
(¯`v´¯)_ever____
`•.¸.•´_____♥__
¸.•... ´¸.•´¨) ¸.•*¨)
(¸.•´ (¸.•´ .•´ ¸¸.•¨¯`•
Xem mục này
Hôm nay: 1
Tất cả: 701
Powered by HackAvatar
Copyright © 2015 NEW HackAvatar.Vn